پیشنهاد پارسینه
تصویری از نخستین ازمایش اتمی چین در دهه ۱۹۵۰ .. دستیابی به سلاح اتمی توسط چین به کمک شوروی ممکن شد.
۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۱
۰

تصویری از نخستین ازمایش اتمی چین

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو