روایت امیر سائلی از ورودش به حوزه سینما
پارسینه: امیر سائلی فیلمبردار و کارگردان به گفتگو با پارسینه پرداخت.
۱۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۲
۰