نمکی وزیر بهداشت گفت: متاسفانه آمار کشته شدگان تا این لحظه ۵۹ نفر گزارش شده است.
۱۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۱
نمکی وزیر بهداشت گفت: متاسفانه آمار کشته شدگان تا این لحظه ۵۹ نفر گزارش شده است.
۱۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۱
۰