پیشنهاد پارسینه
با اعلام روابط عمومی استانداری تهران تمام مدارس تهران تا پایان هفته تعطیل اعلام شد.
۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۴
۰

با اعلام روابط عمومی استانداری تهران تمام مدارس تهران به علت آلودگی هوا تا پایان هفته تعطیل اعلام شد.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو