پیشنهاد پارسینه
دختر ۱۳ ساله در استان قم شوهر داده شد.
۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۶
۱

صفاییه قم نوشت: در حالیکه پیشتر خبر ازدواج دختران زیر ۱۸ سال در فضای مجازی حواشی بسیاری به پا کرده و حتی پای مقام قضایی دادستانی را به ماجرا باز کرده بود، حالا در قم، شنیده ها، از شوهر دادن دختری ۱۳ ساله در استان قم حکایت دارد.

نام دختر و منطقه سکونت ایشان محفوظ است.

آیا مسولان مربوطه دراین مورد مداخله خواهند داشت؟ یا با واکنش مدافعین حقوق زنان و دختران روبرو خواهد شد؟

 

50
پــنــجــره
نظرات
شیرین صفوی
باید خانواده این دختر تا خانواده شوهرش بویژه شوهرش جریمه و زندانی بشوند
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو