پیشنهاد پارسینه
بهاره آروین ضمن ارائه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از نحوه واگذاری املاک در ده سال اخیر گفت: با وجود پیگیری‌ها، شهرداری در این زمینه هیچ گزارش جامعی ارائه نداده است و به همین ضرورت دارد شورا راسا با تحقیق و تفحص از شهرداری به موضوع ورود کند.
۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۶
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو