پیشنهاد پارسینه
در سال ۱۳۹۸ منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی ۴۵۵۹۴۹ میلیارد ریال بوده که در جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درج شده است.
۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۳
۰

 سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد، در لایحه ۱۳۹۹، مبلغ مذکور در بند (۱) با توجه به رشد مصرف حداقلی فرآورده‌ها و با لحاظ عدم افزایش نرخ این فرآورده‌ها به ۴۶۰۷۳۷ میلیارد ریال می‌رسد. همچنین با توجه به افزایش نرخ بنزین و اجرای طرح سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، درآمد حاصل از این افزایش در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال می‌شود که در مجموع، کل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی بالغ بر ۷۷۰۷۳۷ میلیارد ریال خواهد بودکه در تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درج شده است.

باتوجه به موارد اشاره شده، ادعای افزایش قیمت گازوئیل در بودجه سال ۱۳۹۹ هیچ‌گونه سندیت و مبنای کارشناسی نداشته و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور هیچ افزایشی برای گازوئیل منظور نشده است.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو