پیشنهاد پارسینه
یکی ازویژگی های لایحه بودجه سال ۱۳۹۹توجه خاص دولت به ایجاد اشتغال است .در این لایحه استمرار برنامه‌های گذشته و تدوین برنامه‌های جدید مورد توجه قرار گرفته و پیش‌بینی شده ۹۵۵ هزار فرصت شغلی در این سال محقق شود. در بند برنامه‌های جدید نیز در این لایحه برای ایجاد ۸۵ هزار شغل پیش‌بینی شده است.
۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۴
۰

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو