سخنگوی شورای نگهبان گفت: پس از اعلام نتایج هیئت‌های اجرایی، اکنون صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیئت‌های نظارت استانی در حال رسیدگی است.
۳۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۸
سخنگوی شورای نگهبان گفت: پس از اعلام نتایج هیئت‌های اجرایی، اکنون صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیئت‌های نظارت استانی در حال رسیدگی است.
۳۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۸
۰