در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، بانک رفاه به منظور حمایت، ایجاد انگیزه بیشتر و تقدیر از ورزشکاران اعزامی به مسابقات جهانی کارگران اسپانیا، به اعضای کاروان ورزشی اعزامی به این مسابقات تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می کند.
۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۷
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، بانک رفاه به منظور حمایت، ایجاد انگیزه بیشتر و تقدیر از ورزشکاران اعزامی به مسابقات جهانی کارگران اسپانیا، به اعضای کاروان ورزشی اعزامی به این مسابقات تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می کند.
۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۷
۰

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با هماهنگی صورت گرفته بین بانک رفاه و فدراسیون ورزش کارگری و به منظور تقویت انگیزه و روحیه ورزشکاران، به کلیه اعضای کاروان ورزشی اعزامی به مسابقات جهانی کارگران اسپانیا تسهیلات قرض الحسنه 100 میلیون ریالی پرداخت می شود.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو