پیشنهاد پارسینه
این عکس‌ها مربوط به Takanakuy رسم دیرینه ایست که در بعضى از مناطق پرو اجرا میشود و طى آن افرادى که باهم مشکل دارند سالى یک بار باهم در حد رفع کینه کتک کارى میکنند تا رفع کدورت شوداین عکس ها مربوط به Takanakuy رسم ديرينه ايست كه در بعضى از مناطق پرو اجرا ميشود و طى آن افرادى كه باهم مشكل دارند سالى يك بار باهم در حد رفع كينه كتك كارى ميكنند تا رفع كدورت شود
۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۱
۰

روش عجیب این کشور برای رفع کدورت +عکس

منبع: فردا

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو