دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد گفت: متاسفانه عده‌ای سودجو با جعل سند، اقدام به فروش غیرقانونی قبور در یکی از آرامستان‌های شهر نظرآباد کرده اند.
۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۸
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد گفت: متاسفانه عده‌ای سودجو با جعل سند، اقدام به فروش غیرقانونی قبور در یکی از آرامستان‌های شهر نظرآباد کرده اند.
۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۸
۰

احمدی ضمن تایید این خبر اظهار داشت: برخی از این قبور به یک یا چند نفر و با قیمت‌های میلیونی پیش فروش شده در حالی که در بعضی از این قبر‌ها اموات دفن شده اند.

وی گفت: پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد تشکیل شده و تاکنون سه متهم تحت تعقیب قرار گرفته اند.

وی در خصوص تعداد شکات گفت: با توجه به این که این پرونده در مرحله تحقیق قرار دارد احتمال افزایش شکات و متهمان وجود دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گفت: کسانی هم که در خصوص قبور خریداری شده در مزار بهشت نبی اکرم شهر نظرآباد شکایتی دارند می‌توانند با مراجعه به شعبه دوم بازربرسی شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو