پیشنهاد پارسینه
بسیاری از ما بار سنگین و پنهانی را به دوش می‌کشیم: اینکه عمیقاً از خودمان متنفریم. این احساس مخفی ما را نسبت به افرادی که به ما علاقه دارند مشکوک و احتمال باقی ماندن ما را در روابط عاطفی و حرفه‌ای ناکامی که شایسته‌اش نیستیم تقویت می‌کند.
۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۹
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو