پیشنهاد پارسینه
تصاویری زیبا که از مسابقه شکار سنتی منطقه آلماتی قزاقستان به ثبت رسیده است را می‌بینید. منبع: reuters
۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۳
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو