پیشنهاد پارسینه
با توجه به جذاب بودن شکل و رنگ های متنوع مواد مخدر جدیدی با نام بیوسنتزی با قدرت ۸۰۰برابر هروئین و شیشه احتمال آلوده شدن کودکان وجود دارد.
۲۲ آذر ۱۳۹۸ - ۰۳:۳۴
۰

هشدار پلیس به خانواده ها / مراقب فرز‌ندان خود باشید +عکس

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو