پیشنهاد پارسینه
خانم ایتالیایی با انتشار عکسی از حلقه نامزدی بسیار ضخیم خود در فیس بوک گفت: از اینکه با این حلقه مورد تمسخر اطرافیان قرار گرفته، رنجیده خاطر شده است. علی رغم همه این حرف و حدیثها، عروس سرانجام بله را گفت: تا زشت‌ترین حلقه ازدواج را در دست کرده و نگه دارد.
۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۷
۱

 

زشت‌ترین حلقه ازدواج جهان که اشک عروس را درآورد! + عکس

منبع: بهداشت نیوز

50
پــنــجــره
نظرات
شیرین صفوی
فرماسونر بوده !!!!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو