پیشنهاد پارسینه
نور، روشنی یا شید حاصل یک تابش الکترومغناطیسی حاوی فُتُون است که از یک جسم نورانی نشر می‌شود و با چشم انسان و دیگر موجودات، دیده می‌شود. در بین عموم مردم نیز، نور سفیدی و روشنائی را تداعی می‌کند. در ادبیات نیز نور، سفیدی و روشنی نقطه مقابل و در تضاد با ظلمت، سیاهی و تاریکی است. همچنین در هنر عکاسی که در اکثر زبان‌های جهان "فتوگرافی" خوانده می‌شود، و ترکیبی از دو کلمه یونانی فتو به معنی نور و گرافی به معنی ثبت، نگارش یا نوشتن با نور است. نور همواره در هستی و زندگی انسان عامل بسیار مهمی بوده است. به همین دلیل در معماری مکان‌های قدیمی همچون بازار تاریخی تبریز که با طول و درازی یک کیلومتر بزرگترین بازار به هم پیوسته و مسقف جهان است، با تعبیه حفره‌هایی در سقف بخشی از روشنایی آن را با نور آفتاب تامین می‌کردند. این نور به دلیل تاریکی نسبی درون بازار شدت زیادی دارد و در زمان‌های مختلف روز با زوایای مختلفی به محوطه بازار و رهگذران آن تابیده و باعث بوجود آمدن جلوه‌های زیبای بصری می‌شود.
۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۹
۱
50
پــنــجــره
نظرات
شیرین صفوی
جای یک عده آدم ساده دل خالی که این تصویر ها رو ببینن و بگن هاله نور و اینا افراد مقدسی هستند !!!! چند وقت پیش یک تصویری در یک جای مقدس بود و عده‌ای گفته بودند دیده شدن فرشته بین نماز گزاران آن کشور !!!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو