پیشنهاد پارسینه
مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: خط یک مترو دچار نقص فنی نشده و ازدحام جمعیت طبیعی است.
۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۲
۰
واکنش مترو تهران به ازدحام جمعیت: طبیعی است/ تکذیب خودکشی
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو