پیشنهاد پارسینه
پلیس لهستان می‌گوید بیش از دوهزار کیلوگرم کوکائین که توسط قاچاقچیان کلمبیایی به این کشور وارد و در حال بسته بندی و توزیع بود کشف و متهمین را روانه زندان کرده است. گفته شده این حجم از کشف مواد مخدر در ۳۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.
۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۵
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو