رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران:
رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: نشستی با مدیران اجرایی استان کرمانشاه برگزار می‌شود تا وضعیت بودجه‌ای این استان را بررسی کنیم و مشخص شود چه اقدامات توسعه‌ای باید صورت بگیرد.
۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۴
رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: نشستی با مدیران اجرایی استان کرمانشاه برگزار می‌شود تا وضعیت بودجه‌ای این استان را بررسی کنیم و مشخص شود چه اقدامات توسعه‌ای باید صورت بگیرد.
۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۴
۰

رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح امروز به استان کرمانشاه سفر کرده است، در بدو ورود و در جمع خبرنگاران در زمینه اهداف این سفر، گفت: با وجود حوادثی مانند زلزله، استان کرمانشاه نیاز به آبادانی دارد و با توجه به سابقه مردم این استان در تحمل جنگ تحمیلی همواره مورد توجه نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند.

رئیس قوه مقننه، ادامه داد: فرصتی پیش آمده تا در این سفر چندین پروژه مهم در زمینه نیروگاه و آبرسانی به روستاها در استان افتتاح و عملیات ساخت چند پروژه آغاز شود.

لاریجانی در پایان، گفت: در ادامه سفر نشستی با مدیران اجرایی استان کرمانشاه برگزار می‌شود تا وضعیت بودجه‌ای این استان را بررسی کنیم و مشخص شود چه اقدامات توسعه‌ای باید صورت بگیرد.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50