سخنگوی شورای نگهبان در گفتگوی ویدیویی با پارسینه:
مشروح کامل این گفتگو به زودی در پارسینه منتشر خواهد شد.
۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۲
مشروح کامل این گفتگو به زودی در پارسینه منتشر خواهد شد.
۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۲
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو