پیشنهاد پارسینه
کسنیا کریوکو در کنکور زیبایی Mrs Global – ۲۰۲۰ – زنان متأهل برنده تاج زیبایی شد و عنوان "ملکه زیبایی کره زمین" را بدست آورد.
۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۹
۱
کسنیا کریوکو در کنکور زیبایی Mrs Global – ۲۰۲۰ – زنان متأهل برنده تاج زیبایی شد و عنوان "ملکه زیبایی کره زمین" را بدست آورد.

ملکه زیبایی کره زمین انتخاب شد

کنکور ملکه زیبایی در شهر چینی "سین جیانگ" برگزار شد. پیشتر کسنیا در کنکور "زنان متأهل روسیه-۲۰۱۹" برنده شده بود که از امکان شرکت در کنکور "ملکه زیبایی کره زمین" برخوردار شد.

ملکه زیبایی کره زمین انتخاب شد

کسنیا ۳۷ سال دارد. او توانست براحتی بر رقیبان خود پیروز شود و به این عنوان دست یابد.

ملکه زیبایی کره زمین انتخاب شد

جایزه دوم به جووانا آندراده زن متأهلی از اکوادور تعلق گرفت. آناستاسیا بوژکووا از کریمه معاون دوم ملکه زیبایی کره زمین اعلام شده است.
منبع: ایران آرت
50
پــنــجــره
نظرات
ببرمازندران
گدای سر کوچه ما از ایشون زیباتره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو