پیشنهاد پارسینه
اعتصاب گسترده و تظاهرات در شهر‌های مختلف فرانسه حمل و نقل عمومی و فعالیت مدرسه‌ها و اداره‌ها را مختل کرده است.
۱۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۲
۰
منبع: میزان
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو