پیشنهاد پارسینه
روایت شاهدان عینی از حادثه سقز را ببینید، برخی معتقدند خبری از انفجار گاز نبوده است.
۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۲
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو