در فاصله ۲ هزار سال نوری زمین ستاره سفید کوتوله‌ای رصد شده که یک سیاره مشابه نپتون دور آن می‌زند. این نخستین شواهد از سیاره‌ای است که دور ستاره سفید کوتوله مدار می‌زند.
۱۴ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۵
در فاصله ۲ هزار سال نوری زمین ستاره سفید کوتوله‌ای رصد شده که یک سیاره مشابه نپتون دور آن می‌زند. این نخستین شواهد از سیاره‌ای است که دور ستاره سفید کوتوله مدار می‌زند.
۱۴ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۵
۰
برای نخستین بار شواهدی از یک سیاره که دور یک ستاره کوتوله سفید مدار می‌زند کشف شد. این سیاره شبیه نپتون ۴ برابر ستاره سفید کوتوله‌ای است که دور آن مدار می‌زند. محققان تخمین می‌زنند ستاره سفید کوتوله نیز حجمی مشابه زمین دارد.


به گزارش پرس اسوسیشن، مدار سیاره مذکور دور ستاره کوتوله ۱۰ روز طول می‌کشد و هنگام حرکت، پشت سر آن دنباله‌ای از گاز متشکل از هیدروژن، اکسیژن و سولفور به وجود می‌آید.


تا به امروز هیچ شواهدی از سیاره‌ای که بتواند در شرایط تغییر ستاره به حالت یک کوتوله سفید دوام بیاورد، کشف نشده بود.


ستاره شناسان دانشگاه وارویک و واحد NPF دانشگاه والپارایزو این سیاره را کشف کرده اند. به گفته آنان این نخستین شواهد از وجود یک سیاره عظیم است که دور یک ستاره کوتوله مدار می‌زند. ستاره سفید کوتوله ۴۰ بار داغ‌تر از خورشید است. اما حجم ستاره مذکور یک صدم خورشید است.


ستاره سفید کوتوله مذکور WDJ۰۹۱۴+۱۹۱۴ نام گرفته و هنگام بررسی ۱۰ هزار ستاره سفید کوتوله توسط تلسکوپ Sloan Digital Sky Survey کشف شده است. به گفته محققان این ستاره در فاصله ۲ هزار سال نوری از زمین قرار دارد.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو