پیشنهاد پارسینه
نشست سران ناتو در هفتادمین سالگرد تاسیس این پیمان امنیتی – نظامی در لندن برگزار شد.
۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۰
۰
منبع: مشرق
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو