روز چهارشنبه ۱۳ آذرماه جلیل شرکا، از پیشکسوتان سیستم بانکی ایران و مدیرعامل سابق بانک ملی ایران میهمان محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل فعلی بانک ملی ایران بود. جلیل شرکا که آخرین مدیرعامل بانک ملی دوره شاه و اولین مدیر این بانک در دوره پس از انقلاب است، بنی صدر را مسبب ملی شدن بانک‌ها می‌داند و به روایتی، سینه وی گنجینه اسرار بسیاری از ناگفته‌های سیستم بانکی از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون است. بی شک تصویر این مرد کهن و پیشکسوت بانک ملی در کنار حسین زاده و آنهم در مقابل تصاویر مدیران اسبق بانک ملی ایران در یک قاب، جذابیت این دیدار را دو چندان می کند.
۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۳
روز چهارشنبه ۱۳ آذرماه جلیل شرکا، از پیشکسوتان سیستم بانکی ایران و مدیرعامل سابق بانک ملی ایران میهمان محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل فعلی بانک ملی ایران بود. جلیل شرکا که آخرین مدیرعامل بانک ملی دوره شاه و اولین مدیر این بانک در دوره پس از انقلاب است، بنی صدر را مسبب ملی شدن بانک‌ها می‌داند و به روایتی، سینه وی گنجینه اسرار بسیاری از ناگفته‌های سیستم بانکی از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون است. بی شک تصویر این مرد کهن و پیشکسوت بانک ملی در کنار حسین زاده و آنهم در مقابل تصاویر مدیران اسبق بانک ملی ایران در یک قاب، جذابیت این دیدار را دو چندان می کند.
۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۳
۰

تمام مدیران عامل بانک ملی ایران در یک قاب+عکس

تمام مدیران عامل بانک ملی ایران در یک قاب+عکس

 

 

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50