پیشنهاد پارسینه
محمد حسن طریقت منفرد (وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد) جهت کاندیداتوری مجلس ثبت نام کرد.
۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۰۳:۲۴
۰

وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد کاندیدا شد +عکس

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو