بارش شدید برف در ایالت مینه سوتا آمریکا عبور مرور را برای شهروندان مختل کرده است.
۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۹
بارش شدید برف در ایالت مینه سوتا آمریکا عبور مرور را برای شهروندان مختل کرده است.
۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۹
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو