پیشنهاد پارسینه
با گذشت سالیان از انتخابات‌های گذشته، باد و باران و آفتاب تبلیغات نامزد‌ها را از بین برده است وجز شرایط خاصی در کنج دیوار‌ها ودر پناه سقف‌ها یا در پشت شیشه‌های مغازه‌های قدیمی، کاغذ پاره‌هایی از آن تبلیغات و شعار‌ها به جا نمانده است. شعار‌ها و عکس‌هایی رنگ و رو رفته که غبار فراموشی گرفته اند. دیوار‌های شهر حافظه‌ی تاریخی شهر‌ها هستند و گاه عابران با نگاه کردن به آثار رنگ و رو رفته تبلیغات گذشته، نیم نگاهی به آینده‌ی روشن پیش رو دارند.
۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۷
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
‍
‍‍‍
سداد
شفا دارو