پیشنهاد پارسینه
آپاندیس یکی از اعضای بدن در قسمت پایین شکم است که دل درد‌های مربوط به آپاندیس با مسکن از بین نمی‌رود و باید زود‌تر به اورژانس مراجعه شود.
۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۵
۰

نشانه‌های آپاندیس

آپاندیس زائده‌ای کوچک و انگشتی شکل است که از روده بزرگ و در ناحیه پایین و راست شکم منشعب می‌شود و می‌تواند باعث مشکلاتی جدی شود.

به طور کلی آپاندیس پدیده حادی است و این درد‌هایی که خفیف و مزمن است، هیچ وقت آپاندیس نیست.

آپاندیس بیماری است که وقتی فرد را دچار خود می‌کند درد شدیدی دارد؛ به طوری که انسان را مجبور به مراجعه به اورژانس می‌کند و هیچ نشانه قبلی ندارد.

هنگام بروز آپاندیس دردی در ناحیه پایین شکم در سمت راست حساس می‌شود و ادامه پیدا می‌کند؛ به طوری که با مصرف مُسکن نیز خوب نمی‌شود و باید جراحی شود.

البته خیلی از درد‌هایی که در ناحیه شکم احساس می‌کنیم ربطی به آپاندیس ندارد بلکه بیشتر درد‌های عصبی بوده و مربوط به اسپاسم است؛ بنابراین آپاندیس چیزی نیست که نشانه‌هایی داشته باشد که بدانیم در آینده به آپاندیس دچار می‌شویم.
 
 
 
منبع:سیمرغ
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو