پیشنهاد پارسینه
اردک های یک مزرعه در روستای کوچکی در فرانسه، که به خاطر سر و صدای شان از آن ها شکایت شده بود، در دادگاه پیروز شدند!
۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۰
۰
اردک‌های یک مزرعه در روستای کوچکی در فرانسه، که به خاطر سر و صدای شان از آن‌ها شکایت شده بود، در دادگاه پیروز شدند!

در این دادگاه به شکایت یکی از همسایه‌های مزرعه که اظهار می‌کرد سر و صدای اردک‌ها آسایش را از آن‌ها سلب کرده است رسیدگی شد و رای دادگاه این بود که اردک‌ها می‌توانند به کواک کردن ادامه بدهند.


این همسایه که نامش فاش نشده، یک سال است از شهر به این روستا نقل مکان کرده؛ به گفته محلی ها، کسانی که از شهر به روستا می‌آیند، گاهی تحمل بعضی جنبه‌های زندگی روستایی را ندارند.

دو ماه پیش هم یک خروس که به خاطر آواز خواندن موقع سحر متهم شده بود، در این دادگاه تبرئه شد!
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
‍
‍‍‍
سداد
شفا دارو