پیشنهاد پارسینه
امروز شنبه ۹آذر، بررسی بازار محصولات سایپا نشان می‌دهد قیمت برخی مدل‌های پراید افزایش یافت.
۰۹ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۵
۰

قیمت مدل‌های پراید امروز با افزایش همراه بود به طوری که پراید ۱۱۱ (سفید) با افزایش ۱۰۰ هزارتومانی با قیمت ۵۲ میلیون و۵۰۰ هزارتومان عرضه شد این درحالی است که قیمت این خودرو در رنگ‌های دیگر با قیمت ۵۲ میلیون و۸۰۰ هزارتومان ثابت مانده است.

پراید ۱۳۱ (سفید) با افزایش ۲۰۰ هزارتومانی به ۴۸ میلیون و۸۰۰ هزارتومان رسید همچنین پراید ۱۳۱ (تنوع رنگ) نیز افزایش ۱۰۰ هزارتومانی یافت و با قیمت ۴۹ میلیون تومان عرضه شد.

پراید ۱۳۲ (سفید) امروز به ۵۰ میلیون و۱۰۰ هزارتومان رسید که افزایش ۲۰۰ هزارتومانی را نسبت به روز کاری گذشته نشان می‌دهد با این حال، این خودرو در رنگ‌های دیگر با قیمت ۵۰ میلیون و۳۰۰ هزارتومان ثابت ماند.

پراید ۱۵۱ با قیمت ۵۰ میلیون و۸۰۰ هزارتومان و تیبا ۲ (سفید) با قیمت ۶۲ میلیون تومان بدون تغییر ماند.

در جدول زیر می‌توانید قیمت این محصولات را ملاحظه کنید.

افزایش قیمت پراید/ ۱۱۱ به ۵۲ میلیون و۵۰۰ هزارتومان رسید

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
‍
‍‍‍
سداد
شفا دارو