هفته ابتدایی آذرماه سال جاری، آلودگی هوای تهران از وضعیت هشدار گذشت و منجر به تعطیلی چندباره مدارس شد. تصویر وضعیت آلودگی هوای تهران از نمای ارتفاع یک برج در مرکز تهران، گویای شرایط بهتر آلودگی هوا در روز شنبه، نسبت به چند روز گذشته نشان می دهد. محدود شدن اجباری تردد خودرو باعث شده تا کیفیت هوا در حد قابل تحملی قرار گیرد. از زمان اصلاح قیمت بنزین، شرایط ترافیکی بر خلاف پیش بینی دولت، تغییر محسوسی نداشته است./ عکس علی علیزاده
۰۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۳
هفته ابتدایی آذرماه سال جاری، آلودگی هوای تهران از وضعیت هشدار گذشت و منجر به تعطیلی چندباره مدارس شد. تصویر وضعیت آلودگی هوای تهران از نمای ارتفاع یک برج در مرکز تهران، گویای شرایط بهتر آلودگی هوا در روز شنبه، نسبت به چند روز گذشته نشان می دهد. محدود شدن اجباری تردد خودرو باعث شده تا کیفیت هوا در حد قابل تحملی قرار گیرد. از زمان اصلاح قیمت بنزین، شرایط ترافیکی بر خلاف پیش بینی دولت، تغییر محسوسی نداشته است./ عکس علی علیزاده
۰۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۳
۰

وضعیت آلودگی هوای تهران از ارتفاع

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50