هفته ابتدایی آذرماه سال جاری، آلودگی هوای تهران از وضعیت هشدار گذشت و منجر به تعطیلی چندباره مدارس شد. تصویر وضعیت آلودگی هوای تهران از نمای ارتفاع یک برج در مرکز تهران، گویای شرایط بهتر آلودگی هوا در روز شنبه، نسبت به چند روز گذشته نشان می دهد. محدود شدن اجباری تردد خودرو باعث شده تا کیفیت هوا در حد قابل تحملی قرار گیرد. از زمان اصلاح قیمت بنزین، شرایط ترافیکی بر خلاف پیش بینی دولت، تغییر محسوسی نداشته است./ عکس علی علیزاده
۰۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۳
۰

وضعیت آلودگی هوای تهران از ارتفاع

هفته ابتدایی آذرماه سال جاری، آلودگی هوای تهران از وضعیت هشدار گذشت و منجر به تعطیلی چندباره مدارس شد. تصویر وضعیت آلودگی هوای تهران از نمای ارتفاع یک برج در مرکز تهران، گویای شرایط بهتر آلودگی هوا در روز شنبه، نسبت به چند روز گذشته نشان می دهد. محدود شدن اجباری تردد خودرو باعث شده تا کیفیت هوا در حد قابل تحملی قرار گیرد. از زمان اصلاح قیمت بنزین، شرایط ترافیکی بر خلاف پیش بینی دولت، تغییر محسوسی نداشته است./ عکس علی علیزاده

وضعیت آلودگی هوای تهران از ارتفاع

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید