پیشنهاد پارسینه
برای خرید واحد ۶۵ متری در مهرآباد جنوبی به سرمایه ۵۷۰ میلیون تومانی نیاز است.
۰۹ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۴
۰

 برای خرید آپارتمان در منطقه مهرآباد جنوبی با توجه به سال ساخت ملک و امکانات باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

هزینه خرید آپارتمان در مهرآباد جنوبی تهران + جدول

منبع: میزان
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو