پیشنهاد پارسینه
برنامه رقابت رشته های مختلف در طول بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو مشخص شد.
۰۹ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۲
۰
سی‌ودومین دوره بازی‌های المپیک حدود ۸ ماه دیگر در توکیو ژاپن آغاز می‌شود. افتتاحیه بازی‌ها سوم مرداد و اختتامیه آن نوزدهم مرداد ۱۳۹۹ است.

البته رقابت دو رشته فوتبال و سافت بال دو روز زودتر از افتتاحیه آغاز می شود.

 برنامه رقابت‌های المپیک توکیو به شرح زیر است:

* ۲۲ جولای (۱ مرداد ۱۳۹۹)

سافت بال- فوتبال

* ۲۳جولای (۲ مرداد ۱۳۹۹)

سافت بال- فوتبال

* ۲۴ جولای (۳ مرداد ۱۳۹۹)

- افتتاحیه بازی‌ها

تیروکمان - قایقرانی روئینگ

* ۲۵ جولای (۴ مرداد ۱۳۹۹)

شنا - واترپلو- تیروکمان - بدمینتون - سافت بال - بسکتبال سه نفره - بوکس -دوچرخه سواری جاده – سوارکاری (درساژ) - شمشیربازی - فوتبال - ژیمناستیک- هندبال - هاکی - جودو - قایقرانی (روئینگ)- تیراندازی - تنیس روی میز - تنیس - تکواندو - والیبال ساحلی  و سالنی – وزنه برداری.

* ۲۶ جولای (۵ مرداد ۱۳۹۹)

شنا - شیرجه - واترپلو - تیروکمان- بدمینتون-سافت بال - بسکتبال و بسکتبال سه نفره - بوکس - دوچرخه سواری جاده – سوارکاری (درساژ) -شمشیربازی - فوتبال - ژیمناستیک - هندبال - هاکی- جودو - قایقرانی (روئینگ، کانو و بادبانی) - تیراندازی - تنیس روی میز - تنیس- تکواندو - والیبال ساحلی و سالنی – وزنه‌برداری - اسکیت - موج سواری.

* ۲۷ جولای (۶ مرداد۱۳۹۹)

شنا - شیرجه - واترپلو- تیروکمان - بدمینتون - سافت بال - بسکتبال و بسکتبال سه نفره - بوکس - دوچرخه سواری (کوهستان) – سوارکاری (درساژ) -شمشیربازی - ژیمناستیک - هندبال - هاکی - جودو- قایقرانی (روئینگ، کانو و بادبانی) - تیراندازی - تنیس روی میز - تنیس- تکواندو - والیبال ساحلی و سالنی – وزنه برداری - اسکیت - موج سواری - راگبی - سه گانه.

* ۲۸ جولای (۷ مرداد ۱۳۹۹)

شنا - شیرجه - واترپلو- تیروکمان- بدمینتون - سافت بال - بسکتبال و بسکتبال سه نفره - بوکس - دوچرخه سواری (کوهستان) – سوارکاری (درساژ) -شمشیربازی - ژیمناستیک - هندبال - هاکی- جودو - قایقرانی (روئینگ، کانو و بادبانی) - تیراندازی - تنیس روی میز - تنیس- تکواندو - والیبال ساحلی  و سالنی - وزنه برداری - موج سواری- راگبی- سه گانه - فوتبال.

* ۲۹ جولای (۸ مرداد ۱۳۹۹)

شنا - شیرجه - واترپلو- تیروکمان- بدمینتون-بیس بال-بسکتبال و بسکتبال سه نفره- بوکس -دوچرخه سواری (جاده)– سوارکاری (درساژ)-شمشیربازی- ژیمناستیک- هندبال- هاکی- جودو- قایقرانی (روئینگ ، کانو و بادبانی)- تیراندازی-تنیس روی میز- تنیس- والیبال ساحلی  و سالنی – وزنه برداری- موج سواری- راگبی- فوتبال.

*۳۰جولای (۹ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- واترپلو - تیروکمان - بدمینتون - بیس بال - بسکتبال - بوکس - دوچرخه سواری (BMX) - شمشیربازی - ژیمناستیک - هندبال - هاکی- جودو - قایقرانی (روئینگ، کانو و بادبانی) - تیراندازی - تنیس روی میز - تنیس - والیبال ساحلی  و سالنی - موج سواری - راگبی- گلف.

* ۳۱ جولای (۱۰ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه - واترپلو - تیروکمان- بدمینتون - بیس بال - بسکتبال - بوکس - دوچرخه سواری (BMX) – شمشیربازی- ژیمناستیک - هندبال- هاکی - جودو - قایقرانی (روئینگ، کانو و بادبانی)- تیراندازی - تنیس روی میز - تنیس- والیبال ساحلی و سالنی - اسکیت - موج سواری - راگبی- گلف- فوتبال- دوومیدانی-سوارکاری.

* ۱آگوست (۱۱ مرداد ۱۳۹۹)

شنا - شیرجه - واترپلو - تیروکمان - بدمینتون - بیس‌بال - بسکتبال -بوکس - دوچرخه سواری (BMX) – شمشیربازی - ژیمناستیک- هندبال- هاکی- جودو - قایقرانی ( بادبانی) - تیراندازی- تنیس- والیبال ساحلی  و سالنی –اسکیت- موج سواری- راگبی- گلف- فوتبال- دوومیدانی-سوارکاری-سه گانه – وزنه برداری.

* ۲آگوست (۱۲ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه - واترپلو - بدمینتون-بیس بال - بسکتبال - بوکس - دوچرخه سواری (BMX)– شمشیربازی- ژیمناستیک - هندبال - هاکی - قایقرانی (بادبانی)- تیراندازی - تنیس روی میز - تنیس - والیبال ساحلی  و سالنی - اسکیت - موج سواری - گلف- دوومیدانی - سوارکاری - وزنه برداری - کشتی.

* ۳ آگوست (۱۳ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه - واترپلو - بدمینتون - بیس بال - بسکتبال - ژیمناستیک- هندبال - هاکی- قایقرانی (بادبانی) - تیراندازی-تنیس روی میز- والیبال ساحلی  و سالنی – اسکیت- دوومیدانی- سوارکاری - وزنه برداری- کشتی- قایقرانی (کانو)- فوتبال- دوچرخه سواری (پیست).

* ۴ آگوست (۱۴ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه - واترپلو- بیس بال- بسکتبال - ژیمناستیک- هندبال- هاکی- قایقرانی ( بادبانی)- تنیس روی میز- والیبال ساحلی  و سالنی – اسکیت- دوومیدانی-سوارکاری- وزنه برداری-کشتی- قایقرانی (کانو)- فوتبال-دوچرخه سواری (پیست)-بوکس-سنگنوردی.

* ۵آگوست (۱۵ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه - واترپلو- بیس بال-بسکتبال - هندبال- هاکی- قایقرانی ( بادبانی)- تنیس روی میز- والیبال ساحلی  و سالنی –اسکیت- دوومیدانی-سوارکاری- وزنه برداری-کشتی-قایقرانی (کانو)- دوچرخه سواری (پیست)- بوکس- سنگنوردی-گلف- تیراندازی.

* ۶آگوست (۱۶ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه - واترپلو- بیس بال-بسکتبال - هندبال- هاکی- تنیس روی میز- والیبال ساحلی  و سالنی –اسکیت- دوومیدانی- کشتی- قایقرانی (کانو)- دوچرخه سواری (پیست)-بوکس- سنگنوردی- گلف- فوتبال- کاراته – پنجگانه مدرن.

* ۷آگوست (۱۷ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه - واترپلو- بسکتبال - هندبال- هاکی- تنیس روی میز- والیبال ساحلی  و سالنی –دوومیدانی- کشتی-قایقرانی (کانو)- دوچرخه سواری (پیست)-بوکس -ژیمناستیک- سنگنوردی-گلف- فوتبال- کاراته - پنجگانه مدرن.

* ۸آگوست (۱۸ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه - واترپلو- بسکتبال - هندبال- والیبال ساحلی  و سالنی – دوومیدانی- کشتی-قایقرانی (کانو)- دوچرخه سواری (پیست)- بوکس - ژیمناستیک- گلف- فوتبال- کاراته – پنجگانه مدرن- بیس‌بال.

* ۹آگوست (۱۹ مرداد۱۳۹۹)

اختتامیه - واترپلو- بسکتبال - هندبال- والیبال سالنی –دوومیدانی- دوچرخه سواری (پیست)-بوکس -ژیمناستیک.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو