پیشنهاد پارسینه
علی نصیریان از روش و تکنیک خود در بازیگری و همچنین الگویش سخن گفت.
۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۳
۰

علی نصیریان با اشاره به تکنیک خود در بازیگری گفت: من همیشه این حرف استانیسلاوسکی را آویزه گوشم کرده‌ام که می‌گوید همه حرف‌هایی که من زدم و متدی که شرح دادم جای خودش، ولی توی بازیگر در پایان به طبیعت خلاقه خودت باید رجوع کنی. من سعی می‌کنم در بازی به این طبیعت خلاقه برسم و با چهره‌ام، با بدنم، و با تمام توانم، شخصیتی را به تصویر بکشم که بیننده باورش کند. این جز با استعانت از آن طبیعت خلاقه ممکن نیست و البته اتود و کار می‌خواهد. هم از لحاظ بدن و هم صدا و حس. این اتودها شخصی است و باید خود بازیگر در تنهایی و خودش شروع کند و با آن متن اتود بزند و راهش را پیدا کند. این روال همیشگی من است و تکنیک دیگری جز این در کارم ندارم.

منبع: مجله اندیشه پویا

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
‍
‍‍‍
سداد
شفا دارو