بیست و چهارمین اجلاس کنفرانس سالانه کشورهای عضو کنوانسیون سلاح های شیمیائی در جلسه پنجشنبه خود، عضویت کشورهای جمهوری اسلامی ایران، فیلیپین، پاکستان و امارات متحده عربی از گروه آسیائی را برای دوره زمانی ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۲ با اجماع آراء تصویب کرد.
۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۵
بیست و چهارمین اجلاس کنفرانس سالانه کشورهای عضو کنوانسیون سلاح های شیمیائی در جلسه پنجشنبه خود، عضویت کشورهای جمهوری اسلامی ایران، فیلیپین، پاکستان و امارات متحده عربی از گروه آسیائی را برای دوره زمانی ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۲ با اجماع آراء تصویب کرد.
۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۵
۰
 کشور‌های مذکور از سوی گروه آسیایی به کنفرانس دولت‌های عضو معرفی شده بودند و کنفرانس عضویت آن‌ها را مورد تایید قرار داد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر، آمریکا و برخی کشور‌های همسو تلاش داشتند تا با اعمال فشار بر کشور‌های عضو گروه آسیایی مانع از عضویت کشورمان در شورای اجرائی سازمان شوند.
 
شورای اجرائی ۴۱ عضو از پنج گروه جغرافیائی دارد و رکن اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی محسوب می‌شود و از این رو عضویت در این شورا برای کشور‌های عضو حائز اهمیت می‌باشد.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو