پیشنهاد پارسینه
نوار زیستی حاشیه خزر خاستگاه گونه‌ای اصیل از اسب با عنوان کاسپین (گیل اسب، اسبچه خزری) است که ۵ هزار سال قدمت دارد. به گواه باستان شناسان از پژوهش‌های سایت گوهر تپه مازندران و بر اساس اطلاعات علمی اسب کاسپین قدیمی‌ترین نژاد اسب در دنیا و پایه دیگر اسب‌ها از جمله اسب عرب و ترکمن است. زنده یاد لوئیز فیروز اسب کاسپین را از ایران به جهانیان شناساند. این دونده دیر پای ایرانی در معرض انقراض قرار گرفته و نیازمند اقدامات خاص جهت احیا و پرورش است.
۰۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۳
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو