پیشنهاد پارسینه
تحقیق جدید نشان می‌دهد انجام یوگا و ورزش‌های تنفسی می‌تواند موجب بهبود علائم افسردگی و اضطراب در بلندمدت و کوتاه مدت شود.
۰۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۱
۰

ارتباط یوگا با کاهش افسردگی و اضطراب

 محققان دانشگاه بوستون دریافتند یوگا می‌تواند یک درمان مفید تکمیلی برای افسردگی بالینی باشد.
در این مطالعه، ۳۰ بیمار مبتلا به افسردگی به دو گروه تقسیم شدند. هر دو گروه در یوگا آینگار و تنفس منسجم شرکت کردند و تنها فرق شان در تعداد جلسات آموزشی و خانگی آن‌ها بود.

در طول مدت ۳ ماه، یک گروه ۱۲۳ ساعت و گروه دیگر ۸۷ ساعت را در جلسات شرکت کردند.
نتایج نشان داد در طول یک ماه، کیفیت خواب هر دو گروه به شکل قابل توجهی بهبود یافته بود.
همچنین آرامش، مثبت اندیشی، خستگی جسمی و علائم اضطراب و افسردگی به شکل قابل توجهی در هر دو گروه بهبود یافته بود.

تحقیق نشان داد تلفیق درمان و دارو به مراتب موفقیت آمیزتر از بکارگیری هر یک از این درمان‌ها به تنهایی است.
محققان تاکید می‌کنند اگرچه باید مطالعات با تعداد شرکت کنندگان بیشتری در این زمینه انجام شود، اما همین مطالعه کوچک هم نشان می‌دهد بکارگیری یوگا در کنار درمان دارویی بسیار موثر است.

 
منبع:مهر
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
‍
‍‍‍
سداد
شفا دارو