پیشنهاد پارسینه
طی تحقیقی در مزرعه‌ای واقع در روسیه از هدست واقعیت مجازی برای شبیه‌سازی مرتع در تابستان برای گاو‌ها استفاده شده است. هدف از این تحقیق، ارتقای سلامت گاو‌ها و در مرحله بعد افزایش شیردهی آن‌ها است.
۰۶ آذر ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۷
۰
یک مزرعه در روسیه هدست‌های واقعیت مجازی روی سر گاو‌ها بسته تا سلامت آن‌ها را حفظ کند.


در همین راستا، گله‌ای از گاو‌ها در مزرعه کراسنوگورسک در نزدیکی مسکو مجهز به هدست‌های واقعیت مجازی شده‌اند تا مرتعی در فصل تابستان برای آن‌ها شبیه‌سازی شود.


به گفته وزارت کشاورزی و مواد غذایی در مسکو این عملیات بخشی از یک مطالعه بود که نشان داد استفاده از واقعیت مجازی وضعیت گله را بهبود بخشیده است.

هم اکنون این وزارتخانه تصمیم دارد بهبود کلی وضعیت گله برای افزایش شیردهی را با استفاده از هدست واقعیت مجازی آزمایش کند.


در این پژوهش هدست‌های واقعیت مجازی روی سر گاو‌ها بسته شد.


گاو‌ها می‌توانند رنگ‌ها را تشخیص دهند، اما آن‌ها نمی‌توانند قرمز یا سبز را تشخیص دهند و رنگ‌های زرد و آبی را به طور نامحسوس تشخیص می‌دهند؛ بنابراین محققان طیف رنگی نرم‌افزارهدست واقعیت مجازی را دستکاری کردند تا مناسب بینایی گاو‌ها شود.

این در حالی است که بخش‌های مختلف کشاورزی در روسیه برای ارتقای سلامت گله بیش از پیش از ابزار‌های رباتیک استفاده می‌کنند.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو