پیشنهاد پارسینه
حسن ریوندی به تازگی عکسی طنز در واکنش به ماجرای قطع اینترنت منتشر کرده است.
۰۶ آذر ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۴
۰

حسن ریوندی به تازگی عکسی طنز در واکنش به ماجرای قطع اینترنت منتشر کرده است.

واکنش طنز حسن ریوندی به ماجرای قطع اینترنت + عکس

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو