پیشنهاد پارسینه
فلور نظری، عکس زیر را به اشتراک گذاشت.
۰۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۰
۲

فلور نظری با انتشار این عکس نوشت:

زندگی خلاصه‌ایست از:

ناخواسته به دنیا آمدن

ناگهان بزرگ شدن...

مخفیانه گریستن...

تفریح شاد فلور نظری در هلند
50
پــنــجــره
نظرات
شیرین صفوی
و فارغ از غصه وطن حال کردن و دیگر هیچ. هیچ. هیچ ....... ا!!!!!!!!! این هنرمند ها یعنی غم و غصه مردم کشور رو نمیبینن و بعد دم به ساعت ناله میکنن که پول نداریم. !!!!!
ناشناس
برو دنبال زندگیت بابا
کیه این؟
پارسینه چقد می گیری برای انتشار عکس این افراد معلوم الحال؟
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو