پیشنهاد پارسینه
اینفوگرافی زیر توضیح می‌دهد که چه گروههایی به قطع یارانه معترض هستند.
۰۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶
۰

اینفوگرافی زیر توضیح می‌دهد که چه گروههایی به قطع یارانه معترض هستند.

اینفوگرافیک | چه گروه هایی به قطع یارانه معترض بودند؟

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو