پیشنهاد پارسینه
رنگ قرمز، همواره یادآور گرما و انرژی است و شاید بتوان گفت، استفاده از آن در چیدمان داخلی، کمی جرأت و جسارت می‌خواهد چرا که این رنگ اگر به صورت تنها و غالب در چیدمان به کار رود، شخص را دچار آشفتگی روحی خواهد کرد. برای استفاده از رنگ قرمز در چیدمان و کاستن از غالب بودن آن، بهترین کار، ترکیب این رنگ با رنگ‌های دیگر است. در این صورت مطمئن باشید این رنگ اعجاب‌انگیز، بیش از پیش، جلب توجه خواهد کرد و نقاطی از چیدمان که شاید در گذشته مورد توجه نبودند، بی شک با کمک رنگ قرمز، نظر شما را به خود جلب خواهند کرد. در ادامه، استفاده از رنگ قرمز در چیدمان را در چند تصویر برای شما قرار داده‌ایم.
۰۴ آذر ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۶
۰

استفاده از رنگ قرمز در چیدمان اتاق نشیمن

استفاده از رنگ قرمز در چیدمان اتاق نشیمن

استفاده از رنگ قرمز در چیدمان اتاق نشیمن

استفاده از رنگ قرمز در چیدمان اتاق نشیمن

استفاده از رنگ قرمز در چیدمان اتاق نشیمن

استفاده از رنگ قرمز در چیدمان اتاق نشیمن

استفاده از رنگ قرمز در چیدمان اتاق نشیمن

استفاده از رنگ قرمز در چیدمان اتاق نشیمن

استفاده از رنگ قرمز در چیدمان اتاق نشیمن

استفاده از رنگ قرمز در چیدمان اتاق نشیمن

استفاده از رنگ قرمز در چیدمان اتاق نشیمن

استفاده از رنگ قرمز در چیدمان اتاق نشیمن

استفاده از رنگ قرمز در چیدمان اتاق نشیمن

 

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو