پیشنهاد پارسینه
بر اساس مطالعات بین افسردگی کاربران جوان اینترنت با مدت زمان روزانه معمول کاربری، ارتباط معناداری وجود دارد.
۰۲ آذر ۱۳۹۸ - ۰۲:۲۰
۰

روانپزشک بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری گفت: استفاده از فضای مجازی، علاوه بر جنبه‌های مثبت مانند جنبه‌های آموزش، جنبه‌های منفی نیز دارد.

لیلا رازقیان جهرمی افزود: استفاده بیش از اندازه اینترنت، سبب ایجاد انزوای اجتماعی، تنهایی، دوری از خانواده و در خطر افتادن سلامت روانی می‌شود.

او گفت: افرادی که اعتیادگونه از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، احساسات منفی بیشتری از جمله افسردگی را تجربه می‌کنند.

روانپزشک بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری افزود: شبکه‌های مجازی، گزینه‌ای در دسترس برای ایجاد روابط بیشتر هستند، اما هویت‌ها در فضای مجازی غیرواقعی هستند و روابط واقعی را در فضای مجازی تحت شعاع قرار می‌دهند و احساسات نادرست از ارتباط را، در افراد ایجاد می‌کنند.

رازقیان جهرمی با بیان اینکه در مطالعات نشان داده شده که نوجوانان معتاد به اینترنت، دو و نیم برابر دیگران مبتلا به افسردگی می‌شوند و این افراد در معرض نوسانات خُلقی، ضعف در تمرکز، افزایش در بیقراری در رفتار‌های پرخاشگرانه احتمالی می‌شوند، به طوری که نمی‌توانند با دیگران به خوبی ارتباط برقرار کنند.

او گفت:کاربران نوجوان، هنگام حضور در شبکه‌های مجازی به صورت ناخودآگاه، خود را با دیگران به غلط مقایسه می‌کنند و همین اتفاقات ساده، سبب می‌شود که فرد دچار افسردگی به شبکه‌های اجتماعی شود.

رازقیان جهرمی بیان کرد: همچنین استفاده بیش از اندازه از شبکه‌های مجازی، ممکن است ضعف اعتماد به نفس، افکار منفی و اضطراب اجتماعی را در نوجوان تشدید کند.

روانپزشک بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری تاکید کرد: با توجه به مطالب ذکر شده نیاز است، امروز دقت بیشتری به میزان استفاده از فضای مجازی را داشته باشند، چرا که این موضوع، زنگ خطری است که در طی چند سال گذشته به صدا درآمده و هیچکس بیشتر از خود فرد نمی‌تواند برای نجات خود از خطرات اجتماعی ناشی از استفاده بیش از اندازه از شبکه‌های مجازی به خود کمک کند.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو