پیشنهاد پارسینه
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به اینکه متقاضیان مسکن طرح اقدام ملی در استان نتوانستند در این طرح ثبت‌نام کنند، این قول به آن‌ها داده می‌شود به‌محض وصل شدن خطوط اینترنت فرآیند ثبت‌نام آن‌ها آغاز شود.
۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۱
۰

داریوش حسینی گفت: دوشنبه گذشته نوبت متقاضیان مسکن چهارمحال و بختیاری در طرح اقدام ملی بود.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری افزود: متاسفانه به دلیل حوادث اخیر در کشور و قطع شدن اینترنت متقاضیان مسکن نتوانستند در سایت مربوطه ثبت‌نام کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه متقاضیان مسکن طرح اقدام ملی در چهارمحال و بختیاری نتوانستند در این طرح ثبت‌نام کنند، این قول به آن‌ها داده می‌شود به‌محض وصل شدن خطوط اینترنت فرآیند ثبت‌نام آن‌ها آغاز شود.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو