پیشنهاد پارسینه
توپ جام جهانی فوتبال به عنوان نماد و یادبودی از جام‌های گذشته در افکار و تاریخ دنیای فوتبال باقی می‌ماند و برای هر کشوری یادآور خاطرات خاصی است.
۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۵
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو