پیشنهاد پارسینه
شرکت‌هایی وجود دارند که برای افرادی که فردی در خانواده‌شان در گذشته است، عزاداران حرفه‌ای می‌فرستند تا به اصطلاح مراسمشان با شکوه برگزار شود.
۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۱:۰۵
۱

میانگین درآمد سوگواری حرفه‌ای ۷۰ دلار به ازای هر دو ساعت است.

همچنین در حال حاضر نه تنها ثروتمندان بلکه بسیاری از افراد و شهروندان معمولی به دنبال برگزاری مراسم عروسی خود به نحوه احسن هستند و در این راستا از افراد حرفه‌ای استفاده می‌کنند که در این کار تخصص دارند و همین اتفاق باعث گسترش این شغل شده است.

درآمد برنامه‌ریز حرفه‌ای عروسی ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار به ازای هر مراسم عروسی است.

 

50
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
درامد دین دکانها از همه بیشتر است
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو