پیشنهاد پارسینه
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولین طرح حمایتی معیشتی با بیان اینکه جاماندگان یارانه، نگران دریافت حمایت معیشتی نباشند، گفت: افرادی که فکر می‌کنند مشمول این طرح هستند، می‌توانند از اواسط هفته آینده، کدملی خود را از طریق تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به سامانه #۶۳۶۹* ارسال کنند.
۲۹ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۳
۰

«حسین مرزایی» بیان کرد: وجه نقد در قالب طرح حمایت معیشتی به افرادی که مشمول تشخیص داده شوند، پرداخت می‌شود.

وی اظهار داشت: افرادی که فکر می‌کنند مشمول این طرح هستند، اما پرداختی به آن‌ها صورت نگرفته است، در گام اول می‌توانند از اواسط هفته آینده، کدملی خود را از طریق تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به سامانه #۶۳۶۹* ارسال کنند.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولین طرح حمایتی معیشتی خاطرنشان کرد: همچنین در گام دوم در پایگاه اینترنتی که زمان و نشانی آن در آینداعلام می‌شود، می‌توانند دلایل مشمولیت سرپرست خانوار را در ۲۰۰ کلمه ثبت کنند.

میرزایی تصریح کرد: پس از بررسی‌های انجام شده، در صورتی که فرد، مشمول تشخیص داده شود، وجه مورد نظر از ابتدای اجرای این طرح به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد و حق افراد محفوظ می‌ماند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ نگرانی برای جاماندگان این طرح وجود ندارد، گفت: افرادی که پیش از این به دلیل برخوردار بودن و وسع مالی کافی و حضور در سه دهک بالای جامعه، یارانه آن‌ها قطع شده در طرح حمایت معیشتی قرار نمی‌گیرند.

میرزایی همچنین بیان کرد: افرادی که به دلیل ثبت نام نکردن، جا ماندن یا انصراف، در حال حاضر یارانه دریافت نمی‌کنند، پس از ثبت درخواست آن‌ها در سامانه #۶۳۶۹* و پایگاه اینترنتی که به همین منظور طراحی شده، درخواست آن‌ها در قالب آزمون وسع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که آیا مشمول این طرح قرار می‌گیرند یا خیر.

نوبت اول پرداختی به ۲۰ میلیون نفر در طرح حمایت معیشتی خانوار دوشنبه شب (۲۷ آبان) انجام شد و قرار است نوبت دوم آن امشب (چهارشنبه ۲۹ آبان) و نوبت سوم نیز شنبه شب (۲ آذرم) پرداخت شود. در مجموع، حمایت معیشتی برای ۶۰ میلیون نفر در قالب وجه نقد به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و قابل برداشت خواهد بود.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو